ขทช.กระบี่ ตรวจติดตามโครงการก่อสร้างถนนสาย ทล.4034 – บ้านในไร่

11jan59krabi

ขทช.กระบี่ ตรวจติดตามโครงการก่อสร้างถนนสาย ทล.4034 – บ้านในไร่

เมื่อวันที่ 11 มกราคม 2559 แขวงทางหลวงชนบทกระบี่มอบหมายงานให้นายสุชาติ ศรีรัตนโชติ นายสุวัฒน์ ยอดล้ำ นายช่างโยธาชำนาญงาน และนายพลลภัฒม์ ทองทวี นายช่างโยธา (พร.) ช่างควบคุมงานก่อสร้าง เข้าตรวจติดตามโครงการก่อสร้างถนนผิวทางแอสฟัลติกคอนกรีต สายแยกทางหลวงหมายเลข 4043 – บ้านในไร่ อำเภอเมือง จังหวัดกระบี่ ระยะทาง 2.000 กิโลเมตร ที่ดำเนินโครงการแล้วเสร็จเป็นที่เรียบร้อย

Comments are closed.