ผส.ทช.ที่ 2 พร้อมคณะ ลงพื้นที่ตรวจถนนโครงการถนนดีทั่วไทย สาย ลบ.5130

21jan16lopburi

เมื่อวันที่ 21 มกราคม 2559 นายสุรเดช เบ็ญจศิริวรรณ ผู้อำนวยการสำนักงานทางหลวงชนบทที่ 2 พร้อมด้วย นายณัฐวุฒิ ธีระเสถียรโสภณ ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงชนบทลพบุรี และคณะ ลงพื้นที่ตรวจถนนสาย ลบ.5130 เลียบเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ฝั่งลพบุรี เพื่อตรวจสอบความเรียบร้อยสายทางในโครงการถนนดีทั่วไทย และเพื่อวางแผนปรับปรุงสายทางเป็นเส้นทางจักรยาน

21jan16lopburi1

Comments are closed.