สทช.ที่ 5 (นครราชสีมา) ลงพื้นที่สุ่มตรวจตามโครงการงบประตุ้นเศรษฐกิจ

21jan16burirum1

เมื่อวันที่ 21 มกราคม 2559 นายสมบูรณ์ ชัยศิรินิรันดร์ ผู้อำนวยการสำนักงานทางหลวงชนบทที่ 5 มอบหมายให้ส่วนตรวจสอบและวิเคราะห์ลงพื้นที่จังหวัดบุรีรัมย์ สุ่มตรวจสายทางที่ดำเนินการตามโครงการงบกระตุ้นเศรษฐกิจปีงบประมาณ พ.ศ. 2558—2559 โดยมีเจ้าหน้าที่ของแขวงทางหลวงชนบทบุรีรัมย์ เป็นผู้นำตรวจในครั้งนี้

21jan16burirum

Comments are closed.