ขทช.ปัตตานี ลงพื้นที่ตรวจรับงานโครงการเงินกู้ สาย ปน.2070แยกทล. 42- บ.ปรัง

13jan16pattani

เมื่อวันที่ 13 มกราคม 2559 นายอนุพงศ์ จงหวัง ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงชนบทปัตตานี มอบหมายให้ นายนพพร ขุนเจริญ ตำแหน่งนายช่างโยธาชำนาญงาน และนายมงคล วงประชา ตำแหน่งนายช่างโยธา (พร.) ช่างควบคุมงาน ลงพื้นที่นำคณะกรรมการตรวจการจ้าง ตรวจรับงานโครงการซ่อมสร้างผิวทางแอสฟัลติกคอนกรีต สาย ปน. 2070 แยกทางหลวงหมายเลข 42 – บ้านปรัง อำเภอโคกโพธิ์ จังหวัดปัตตานี

13jan16pattani1

Comments are closed.