ขทช.ปัตตานี ลงพื้นที่ตรวจรับงานโครงการเงินกู้ สายปน. 2005 แยกทล. 42 –บ.ท่าช้าง

12jan16pattani1

เมื่อวันที่ 12 มกราคม 2559 นายอนุพงศ์ จงหวัง ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงชนบทปัตตานี มอบหมายให้ นายพิสิฐ จิระรัตน์ ตำแหน่งนายช่างโยธาชำนาญงาน และนายช่างโยธา (พร.) นำคณะกรรมการตรวจการจ้างลงพื้นที่ตรวจรับงานโครงการเงินกู้เพื่อการพัฒนาระบบบริหารจัดการทรัพยากรน้ำและระบบขนส่ง(ระยะเร่งด่วน) งานบำรุงรักษาทางและสะพาน โครงการซ่อมสร้างถนนผิวแอสฟัลติกคอนกรีต สาย ปน.2005 แยกทางหลวงหมายเลข 42 – บ้านท่าช้าง อำเภอสายบุรี และอำเภอไม้แก่น จังหวัดปัตตานี

12jan16pattani

Comments are closed.