สทช.ที่ 16 ร่วมประชุมทบทวนการใช้งานระบบติดตามและประเมินผลโครงการเงินกู้ฯ

28jan59karasin

เมื่อวันที่ 28 มกราคม 2559 เวลา 09.00 น. สำนักงานทางหลวงชนบทที่ 16 เข้าร่วมประชุมทบทวนการใช้งานระบบติดตามโครงการเงินกู้เพื่อพัฒนาระบบบริหารจัดการทรัพยากรน้ำและระบบขนส่งทางถนนระยะเร่งด่วน ผ่านระบบ VIDEO CONFERENCE จากห้องประชุมธารสิทธิ์พงษ์ กรมทางหลวงชนบท เพื่อให้บุคลากรของสำนักส่วนภูมิภาคได้ทบทวนวิธีการใช้ระบบโครงการเงินกู้ฯ ให้ถูกต้องและครบถ้วนสมบูรณ์ โดยมีผู้ควบคุมงาน เจ้าหน้าที่โครงการเงินกู้ เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมสำนักงานทางหลวงชนบทที่ 16 (กาฬสินธุ์)

28jan59karasin1

Comments are closed.