รทช.ตรวจติดตามโครงการเงินกู้

23feb16pachum

เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2559 เวลา 14.00 น. นายมานพ สุสิงห์ รองอธิบดีกรมทางหลวงชนบทเป็นประธานการประชุมการตรวจติดตามโครงการเงินกู้เพื่อพัฒนาระบบบริหารจัดการทรัพยากรน้ำและระบบขนส่งทางถนน ระยะเร่งด่วน ณ ห้องประชุม 4 กรมทางหลวงชนบท

23feb16pachum1

Comments are closed.