รทช.มานพ ประชุมตรวจติดตามโครงการเงินกู้เพื่อการพัฒนาระบบบริหาร

8mar59pachum

เมื่อวันที่ 8 มีนาคม 2559 นายมานพ สุสิงห์ รองอธิบดีกรมทางหลวงชนบท เป็นประธานการประชุมตรวจติดตามโครงการเงินกู้เพื่อการพัฒนาระบบบริหารจัดการทรัพยากรน้ำและระบบขนส่งทางถนน ระยะเร่งด่วน ณ ห้องประชุม 2 ชั้น 12 อาคาร 1 กรมทางหลวงชนบท

8mar59pachum1

Comments are closed.