สทช.ที่ 8 (นครสวรรค์) ร่วมประชุมการใช้ระบบติดตามและประเมินผล

1mar16nakornswan

เมื่อวันที่ 1 มีนาคม 2559 นายทักษิณ บุญต่อ ผู้อำนวยการสำนักงานทางหลวงชนบทที่ 8 พร้อมด้วยข้าราชการในสังกัดร่วมอบรมผ่านระบบ Video Conference เรื่องการใช้ระบบติดตามและระบบประเมินผล จากห้องประชุมธารสิทธิ์พงษ์ กรมทางหลวงชนบท

1mar16nakornswan1

Comments are closed.