ขทช.พิจิตร ต้อนรับวิศวกรใหญ่ กรมทางหลวงชนบท เข้าตรวจการจ้างถนนสาย พจ.2029

02mar16pichit

วันที่ 2 มีนาคม 2559 นายวิศว์ รัตนโชติ วิศวกรใหญ่ด้านบำรุงทางและสะพาน กรมทางหลวงชนบท ให้เกียรติลงพื้นที่เป็นประธานกรรมการตรวจการจ้างประชุมติดตามผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 ณ แขวงทางหลวงชนบทพิจิตร และหมวดบำรุงทางหลวงชนบทบางมูลนาก โดยมีนายอำนาจ หงษ์แสนยาธรรม ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงชนบทพิจิตร นายศุภวิชญ์ สกุลศักดิ์ ผู้อำนวยการหมวดบำรุงทางหลวงชนบทบางมูลนาก พร้อมด้วยข้าราชการ และพนักงานราชการในสังกัดร่วมให้การต้อนรับและบรรยายสรุปผลการดำเนินงาน โครงการบูรณะทางหลวงชนบทสายหลัก ซ่อมสร้างผิวทาง Para Asphalt Concrete (โดยวิธี Pavement In – Place) สาย พจ.2029 แยกทางหลวงหมายเลข 11 – บ้านบางไผ่ อำเภอทับคล้อ จังหวัดพิจิตร มีนางดวงมาลย์ เกตุทิพย์ นายช่างโยธาชำนาญงาน นายประภัทร์ บุตรดีเลิศ นายช่างโยธาชำนาญงาน ผู้ควบคุมงาน และตัวแทนจากผู้รับจ้าง นายสิทธิพร ใจห้าว วิศวกรผู้ควบคุมงาน เข้าร่วมชี้แจงผลการดำเนินงาน ซึ่งเป็นไปตามมาตรฐานทางกรมทางหลวงชนบท โดยมีการเจาะทดสอบคุณภาพผิวทาง และตรวจค่าแสงสะท้อนของเส้นจราจรเพื่อประสิทธิภาพและความปลอดภัยของผู้ใช้ทาง จากนั้นได้ร่วมพบปะกับอาสาสมัครทางหลวงชนบทในวันเดียวกันนี้ด้วย

02mar16pichit1

Comments are closed.