ขทช.สงขลา ลงพื้นที่ อ.คลองหอยโข่ง และอ.สะเดา ติดตามงานไฟฟ้าส่องสว่าง ถนนทช.สข.4040

04mar16songkla

เมื่อวันที่ 4 มีนาคม 2559 นายวิชัย ภู่สกุลขจร ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงชนบทสงขลา พร้อมด้วยนายพีรวัส ยันตรกิจ ผู้อำนวยการส่วนปฏิบัติการ นายอำนวย สุขเกษม ผู้อำนวยการกลุ่มวิชาการ นางวิจิตรา วรรณกูล ผู้อำนวยการส่วนอำนวยการ และนายเรวัต ใจสะอาด นายช่างโยธาอาวุโส ติดตามงานติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่าง บนถนนโครงข่ายทางหลวงชนบทสาย สข.4040 แยกทางหลวงหมายเลข 4135 – ทางหลวงหมายเลข 4145 รวมจำนวน 124 ต้น เพื่อเร่งรัดงานติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างและเตรียมการลดอุบัติเหตุช่วงเทศกาล เพื่อให้ประชาชนได้รับประโยชน์สูงสุดตามนโยบายกรมทางหลวงชนบท โดยมีนายนิสิต ช่วยคุ้มภัย นายช่างโยธาชำนาญงาน ผู้ควบคุมงาน และตัวแทนจากผู้รับจ้างร่วมชี้แจงให้ข้อมูลโครงการ

04mar16songkla1

Comments are closed.