ขทช.กระบี่ ร่วมกับเจ้าหน้าที่สวว. ตรวจติดตามถนนสาย แยกทล.4038 บ้านหินลูกช้าง

04mar16krabi

เมื่อวันที่ 4 มีนาคม 2559 นายสุชาติ ศรีรัตนโชติ นายสุวัฒน์ ยอดค้ำ นายช่างโยธาชำนาญงาน และนายศุภชัย ชุมพงศ์ นายช่างโยธา (พร.) แขวงทางหลวงชนบทกระบี่ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ส่วนตรวจสอบและวิเคราะห์ สำนักงานทางหลวงชนบทที่ 14 เข้าสอบทานความแน่นงานชั้นรองพื้นทางกิจกรรมยกระดับมาตรฐานทางทางผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายแยกทางหลวงหมายเลข 4038 – บ้านหินลูกช้าง อำเภอเขาพนม จังหวัดกระบี่

04mar16krabi1

Comments are closed.