ขทช.สงขลา ลงพื้นที่ตรวจงานโครงการเสริมผิวทาง สาย สข.4026 และสข.1035

07mar16songkla

เมื่อวันที่ 7 มีนาคม 2559 นายวิชัย ภู่สกุลขจร ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงชนบทสงขลา พร้อมด้วยนายพีรวัส ยันตรกิจ ผู้อำนวยการส่วนปฏิบัติการ นายอำนวย สุขเกษม ผู้อำนวยการกลุ่มวิชาการ นางวิจิตรา วรรณกูล ผู้อำนวยการส่วนอำนวยการ และนายเรวัต ใจสะอาด นายช่างโยธาอาวุโส ลงพื้นที่ตรวจงานอำเภอหาดใหญ่ โครงการเสริมผิวทาง AC สายสข.4026 แยกทางหลวงหมายเลข 4287 – น้ำตกโตนงานช้าง และอำเภอรัตภูมิ สายสข.1035 แยกทางหลวงหมายเลข 1– ทางหลวงหมายเลข 4287 เพื่อเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณตามนโยบายกรมทางหลวงชนบทและเพิ่มประสิทธิภาพ ความสะดวกปลอดภัยให้แก่ประชาชน โดยมีนายนิสิต ช่วยคุ้มภัย นายนพพร ศรีวิไล นายช่างโยธาชำนาญงาน นายธีระยุทธ์ ทองสลับล้วน นายช่างโยธา(พร.) และตัวแทนจากผู้รับจ้าง ร่วมชี้แจงให้ข้อมูลโครงการ

07mar16songkla1

Comments are closed.