คณะกรรมการตรวจติดตามความก้าวหน้า ถนนแยก ทล.4038 บ้านพรุเตย

10mar16krabi

เมื่อวันที่ 10 มีนาคม 2559 นายอรุณ ชนะกุล นายช่างโยธาชำนาญงาน ประธานกรรมการตรวจการจ้าง พร้อมคณะกรรมการตรวจการจ้าง เข้าตรวจติดตามความก้าวหน้ากิจกรรมยกระดับมาตรฐานทางผิวจราจรแอสฟัลท์ติก ถนนสายแยกทางหลวงหมายเลข 4038 – บ้านพรุเตย อำเภอคลองท่อม จังหวัดกระบี่ โดยมีนายสุจินต์ อนุรักษ์ นายสุชาติ ศรีรัตนโชติ นายช่างโยธาชำนาญงาน นายธีรยุทธ ชูชาติ นายช่างโยธา(พร.) ช่างควบคุมงาน และตัวแทนผู้รับจ้างจากห้างหุ้นส่วนจำกัดกระบี่พืชผล ร่วมชี้แจงสรุปผลการดำเนินโครงการ ซึ่งก่อสร้างแล้วเสร็จเป็นไปตามมาตรฐานทางกรมทางหลวงชนบท

10mar16krabi1

Comments are closed.