ขทช.ชัยภูมิ ตรวจรับงานโครงการซ่อมสร้างผิวทางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สาย ชย.3019

17mar16korat

เมื่อวัน 17 มีนาคม 2559 นายมงคล ดัชนีย์ ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงชนบทชัยภูมิ ประธารกรรมการตรวจการจ้างพร้อมคณะกรรมการตรวจรับงานโครงการซ่อมสร้างผิวทางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต (โดยวิธี Pavement In- Place Recycling) สายชย.3019 แยกทางหลวงหมายเลข 225 – แยกทางหลวงหมายเลข 2359 อำเภอบ้านเขว้า และอำเภอหนองบัวแดง จังหวัดชัยภูมิ จำนวน 1 แห่ง

17mar16chaiyaphum1

Comments are closed.