ขทช. ตรวจรับงานจ้างเหมากิจกรรมยกระดับมาตรฐานทาง ถนนสาย บ.ซับดินดำ จ.สระบุรี

17mar16sraburi

เมื่อวันที่ 17 มีนาคม 2559 คณะกรรมการตรวจการจ้าง ตรวจรับงานโครงการจ้างเหมา กิจกรรมยกระดับมาตรฐานทาง ถนนสาย บ้านซับดินดำ อำเภอมวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี โดยมีนายถาวร ปูคะสิน นายช่างโยธาปฏิบัติงาน และนายสยามรัฐ พูลรอด นายช่างโยธา(พร.) ผู้ควบคุมงาน พร้อมตัวแทนจากห้างหุ้นส่วนจำกัดสระบุรีวณิชชากร นำตรวจโครงการ

17mar16saraburi1

Comments are closed.