ขทช.กระบี่ ตรวจติดตามความก้าวหน้า โครงการซ่อมสร้างผิวทาง AC สายกบ.1007

18mar16krabi

เมื่อวันที่ 18 มีนาคม 2559 นายบัญญัติ จันทรวงศ์กุล ประธานกรรมการตรวจการจ้าง พร้อมคณะกรรมการตรวจการจ้าง ตรวจติดตามความก้าวหน้าโครงการซ่อมสร้างผิวทางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ปรับปรุงคุณภาพด้วยยางธรรมชาติ สายกบ.1007 แยกทางหลวงหมาลเลข 4 – บ้านเพหลา อำเภอเหนือคลอง และอำเภอคลองท่อม จังหวัดกระบี่ ซึ่งประสิทธิภาพเป็นไปตามมาตรฐานทางกรมทางหลวงชนบท เพื่อให้ประชาชนผู้ใช้ถนนมีความสะดวกยิ่งขึ้น

18mar16krabi1

Comments are closed.