ขทช.สตูล เข้าตรวจรับงาน สาย สต.4020

21mar16satul

เมื่อวันที่ 21 มีนาคม 2559 นายโกศล กาญจโนภาส ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงชนบทสตูล ประธานกรรมการตรวจการจ้าง พร้อมด้วยกรรมการตรวจการจ้าง ได้เข้าตรวจรัยงานโครงการเสริมผิวทางลาดยางพราราแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ถนนสาย สต.4020 แยกทางหลวงหมายเลข 4052 – บ้านบากันโต๊ะทิด อำเภอละงู จังหวัดสตูล โดยมีนายวิมุติ จันทมาลาพฤกษ์ นายช่างควบคุมงาน เป็นผู้สรุปชี้แจงรายละเอียดโครงการ

21mar16satul1

Comments are closed.