ขทช.สตูล ตรวจติดตามงาน สาย สต.007

21mar59satun

เมื่อวันที่ 21 มีนาคม 2559 นายโกศล กาณจโนภาส ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงชนบทสตูล ประธานกรรมการตรวจการจ้าง พร้อมด้วนคณะกรรมการตรวจการจ้าง เข้าตรวจติดตามงานโครงการเสริมผิวลาดยางถนนเชื่อมสะพาน สาย สต.007 สะพานข้ามคลองละงู บ้านย่าบน อำเภอมะนัง จังหวัดสตูล โดยมีนายนิพนธ์ ตันติพงศ์ ช่างควบคุมงาน เป็นผู้ชี้แจงรายละเอียดโครงการ

21mar59satun1

Comments are closed.