ขทช.สงขลา ลงพื้นที่อำเภอคลองหอยโข่ง เร่งรัดงานบูรณะผิวทาง สาย สข.5057

23mar16songkla

เมื่อวันที่ 23 มีนาคม 2559 นายวิชัย ภู่สกุลขจร ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงชนบทสงขลา พร้อมด้วยนายพรีวัส ยันตรกิจ ผู้อำนวยการส่วนปฏิบัติการ นางวิจิตรา วรรณกูล ผู้อำนวยการส่วนอำนวยการ และนายเรวัต ใจสะอาด นายช่างโยธาอาวุโส ลงพื้นที่อำเภอคลองหอยโข่ง จังหวัดสงขลา ตรวจติดตามงานโครงการบูรณะผิวทางลาดยาง AC สายสข.5057 แยกถนน ชป.เข้าอ่างเก็บน้ำคลองหลา – บ้านท่าหรั่ง เพื่อเร่งรัดโครงการและตรวจสอบความถูกต้องให้เป็นไปตามมาตรฐานทางกรมทางหลวงชนบท โดยมีนายสมพร พทธศรี นายช่างโยธาชำนาญงานผู้ควบคุมงานและตัวแทนผู้รับจ้างเข้าร่วมชี้แจงการดำเนินโครงการ

23mar16songkla1

Comments are closed.