ขทช.ร้อยเอ็ด ตรวจติดตามงานบูรณะ สาย รอ.3032

24mar16roied

เมื่อวันที่ 24 มีนาคม 2559 นายวิศว์ รัตนโชติ วิศวกรใหญ่ พร้อมคณะกรรมการตรวจการจ้าง ตรวจรับงานโครงการบูรณะทางหลวงชนบทสายหลัก รอ.3032 แยกทางหลวงหมายเลข 202 – บ้าน
โคกทม อำเภอเกษตรวิสัย อำเภอปทุมรัตน์ โดยมี นายสิทธิชัย จันทร์เทศ ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงชนบทร้อยเอ็ด เป็นกรรมการเข้าร่วมตรวจสอบ

24mar16roied1

Comments are closed.