ขทช.ชลบุรี ตรวจรับงาน สาย ชบ.3061

24mar16chonburi

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 24 มีนาคม 2559 เวลา 11.00 น. นายสมชาย ลีลาประภาภรณ์ ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงชนบทชลบุรี พร้อมคณะกรรมการตรวจการจ้างช่างควบคุมงาน และประชาชนในพื้นที่ร่วมตรวจสอบการส่งมอบงาน โครงการซ่อมสร้างผิวทางแอสฟัลติกคอนกรีต (โดยวิธี Pavement In – Place Recycling) สาย ชบ.3061 แยกทางหลวงหมายเลข 344 –บ้านห้วยมะระอำเภอหนองใหญ่ จังหวัดชลบุรี หลังดำเนินการแล้วเสร็จ เพื่อตรวจสอบคุณภาพการก่อสร้างให้เป็นไปตามมาตรฐานทางหลวงชนบท มีประสิทธิภาพและเป็นที่พึงพอใจของประชาชนในพื้นที่และผู้สัญจรบนเส้นทาง

24mar16chonburi1

Comments are closed.