ขทช.อ่างทอง ตรวจรับงานโครงการก่อสร้างถนนลาดยางผิวทางแอลฟัลท์ติกคอนกรีต บ.คลองอ้ายทอก

24mar16angtong

เมื่อวันที่ 24 มีนาคม 2559 เวลา 10.00 น. นายชัยณรงค์ ไก่แก้วกาญจนา ประธานการตรวจการจ้าง พร้อมคณะกรรรมการตรวจการจ้าง ลงพื้นที่ติดตามและตรวจรับงานโครงการก่อสร้างถนนลาดยางผิวทางแอลฟัลท์ติกคอนกรีต แยกทางหลวงหมายเลข 3195 – บ้านคลองอ้ายทอก อำเภอสามโก้ จังหวัดอ่างทอง ระยะทาง 0.923 กิโลเมตร งวดที่ 1-5 รวม 5 งวด โดยมีผู้แทนจากห้างหุ้นส่วนจำกัดเพชรเกษมวิเศษนำตรวจโครงการ

24mar16angtong1

Comments are closed.