ขทช.สงขลา ลงพื้นที่ติดตามงานโครงการยกระดับมาตรฐานทาง สข.5045

30mar16songkla

เมื่อวันที่ 30 มีนาคม 2559 นายวิชัย ภู่สกุลขจร ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงชนบทสงขลา พร้อมด้วยนายพีรวัส ยันตรกิจ ผู้อำนวยการส่วนปฏิบัติการ นางวิจิตรา วรรณกูล ผู้อำนวยการส่วนอำนวยการ และคณะ ลงพื้นที่ติดตามงานยกระดบมาตรฐานทาง โครงการก่อสร้างถนนลาดยางผิวจราจรแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสาย สข. 5045 แยกทางหลวงชนบทหมายเลข 4037 – บ้านเขานุ้ย อำเภอหาดใหญ่ เพื่อเร่งรัดการก่อสร้าง และตรวจสอบความถูกต้องให้เป็นไปตามมาตรฐานทางกรมทางหลวงชนบทซึ่งมีกำหนดการแล้วเสร็จในวันที่ 5 เมษายน 2559 โดยมีนายจรัญคงพันธุ์ นายช่างโยธาชำนาญงาน เป็นผู้ควบคุมงานพร้อมทั้งตัวแทนผู้รับจ้าง เข้าร่วมตรวจสอบและชี้แจงการดำเนินงานโครงการ

30mar16songkla1

Comments are closed.