ขทช.ชลบุรี ตรวจรับงาน สาย ชบ.3086

1april16songkla

เมื่อวันศุกร์ที่ 1 เมษายน 2559 เวลา 15.00 น. นายสมชาย ลีลาประภาภรณ์ ผู้อำนวยการแขวงทางชนบทชลบุรี พร้อมคณะกรรมการตรวจการจ้างช่างควบคุมงานและประชาชนในพื้นที่ ร่วมตรวจสอบการส่งมอบงานโครงการซ่อมสร้างผิวทางแอสฟัลติกคอนกรีต (โดยวิธี Pavement In – Place Recycling) สาย ชบ.3086 แยกทล.331 –บ้านโพธิ์สำเภา อำเภอพนัสนิคมจังหวัดชลบุรี หลังดำเนินการแล้วเสร็จเพื่อตรวจสอบคุณภาพการก่อสร้างให้เป็นไปตามมาตรฐานทางหลวงชนบทอย่างมีประสิทธิภาพและเป็นที่พึงพอใจแก่ประชาชนในพื้นที่และประชาชนที่ใช้สัญจรไปมาบนเส้นทาง

1april16songkla1

Comments are closed.