รทช. ประชุมตรวจติดตามโครงการเงินกู้เพื่อการพัฒนาระบบบริหาร

5april59pachum

เมื่อวันที่ 5 เมษายน 2559 เวลา 9.30 น. นายมานพ สุสิงห์ รองอธิบดีกรมทางหลวงชนบท เป็นประธานการประชุมตรวจติดตามโครงการเงินกู้เพื่อการพัฒนาระบบบริหารจัดการทรัพยากรน้ำและระบบขนส่งทางถนน ระยะเร่งด่วน ครั้งที่ 4 ณ ห้องประชุม 2 ชั้น 12 อาคาร 1 กรมทางหลวงชนบท

5april59pachum1

Comments are closed.