ขทช. ชลบุรี ตรวจรับงานสายบ.คลองตาเพชร – บ.น้ำซับ

4april59chonburi

เมื่อวันจันทร์ ที่ 4 เมษายน 2559 นายสมชาย ลีลาประภาภรณ์ ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงชนบทชลบุรี พร้อมคณะกรรมการตรวจการจ้างช่างควบคุมงานและประชาชนในพื้นที่ ร่วมตรวจสอบการส่งมอบงานโครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลติกคอนกรีต สายบ้านคลองตาเพชร – บ้านน้ำซับ อำเภอบ่อทอง จังหวัดชลบุรี หลังดำเนินการแล้วเสร็จ เพื่อตรวจสอบคุณภาพการก่อสร้างให้เป็นไปตามมาตรฐานทางหลวงชนบทอย่างมีประสิทธิภาพ และเป็นที่พึงพอใจแก่ประชาชนในพื้นที่และประชาชนที่สัญจรไปมาบนเส้นทาง

4april59chonburi1

Comments are closed.