ขทช.สตูลตรวจความก้าวหน้าโครงการ สายสต.5044

4พค59stul

เมื่อวันที่ 4 พฤษภาคม 2559 นายโกศล กาญจนโนภาส ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงชนบทสตูล พร้อมด้วยคณะกรรมการตรวจติดตามงาน เข้าตรวจความก้าวหน้าโครงบูรณะผิวทางลาดยาง สายสต.5044 แยกทางหลวงชนบท สต.3007 – บ้านปาล์ม7 อำเภอละงูและอำเภอมะนัง จังหวัดสตูล ระยะทาง 1.375 กิโลเมตร ช่วงกิโลเมตรที่ 13+050 ถึงกิโลเมตรที่ 14+425 งบประมาณ 9,505,000 บาท ปีงบประมาณ 59 ซึ่งโครงการดังกล่าวได้ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว โดยมีนายวิมุติ จันทมาลาพฤกษ์ สรุปชี้แจงรายละเอียดผลการก่อสร้างให้คณะกรรมการทราบ

4พค59stul1

Comments are closed.