ขทช.สงขลา ลงพื้นที่ตรวจติดตามงานยกระดับสาย สข.2039 บ.วังปริง

27เมษา59songkha

เมื่อวันที่ 27 เมษายน 2559 นายวิชัย ภู่สกุลขจร ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงชนบทสงขลา พร้อมด้วยนายพีรวัส ยันตรกิต ผู้อำนวยการส่วนปฏิบัติการ นายอำนวย สุขเกษม ผู้อำนวยการกลุ่มวิชาการ นายมงคล มุณีรัตน์ ผู้อำนวยการหมวดบำรุงทางหลวงชนบทนาทวี และคณะกรรมการ ลงพื้นที่เศรษฐกิจพิเศษอำเภอสะเดา เพื่อติดตามงานยกระดับมาตรฐานทางโครงการก่อสร้างถนนลาดยาง AC. สาย สข.2039 แยกทางหลวงหมายเลข 42 – บ้านวังปริง ขนาดความกว้างผิวจราจร 6.00 เมตร ไม่มีไหล่ทาง ระยะทาง 1.563 กิโลเมตร งบประมาณรวม 8,150,000 บาท ซึ่งโครงการดังกล่าวดำเนินการแล้วเสร็จเป็นไปตามมาตรฐานกรมทางหลวงชนบท สร้างคุณภาพชีวิตที่ให้กับประชาชนผู้ใช้เส้นทาง โดยมีนายจรัญ คงพันธุ์ นายช่างโยธาชำนาญงาน ผู้ควบคุมงานและตัวแทนผู้รับจ้าง ชี้แจงข้อมูลการดำเนินโครงการให้คณะผู้ตรวจติดตามงานทราบ

27เมษา59songkha1

Comments are closed.