ขทช.กาญจนบุรีตรวจรับงาน สายกจ.3096 แยกทางหลวงหมายเลข 323 – บ้านองครักษ์

27เมษา59kanjana

เมื่อวันที่ 27 เมษายน 2559 นายอะนันธ์ ทองเสนอ ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงชนบทกาญจนบุรี เป็นประธานตรวจการจ้างการซ่อมผิวทาง AC และปรับปรุงโครงสร้างชั้นพื้นทางโดยวิธี Pavement In – Place Recycling สาย กจ.3096 แยกทางหลวงหมายเลข 323 – บ้านองครักษ์ อำเภอท่ามะกา จังหวัดกาญจนบุรี พร้อมด้วยคณะกรรมการ ทำหน้าที่ตรวจติดตามงานก่อนส่งมอบงาน เพื่อความถูกต้องและเป็นไปตามมาตรฐานของกรมทางหลวงชนบท

27เมษา59kanjana1

Comments are closed.