ขทช.สงขลา ลงพื้นที่ อ.คลองหอยโข่ง ตรวจติดตามงานบูรณะผิวทาง สาย สข.5057

26เมษา59songkha

เมื่อวันที่ 26 เมษายน 2559 นายวิชัย ภู่สกุลขจร ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงชนบทสงขลา พร้อมด้วยนายพีรวัส ยันตรกิต ผู้อำนวยการส่วนปฏิบัติการ และนางวิจิตรา วรรณกูล ผู้อำนวยการส่วนอำนวยการ ลงพื้นที่อำเภอคลองหอยโข่ง จังหวัดสงขลา เพื่อตรวจติดตามงานโครงการบูรณะผิวทางลาดยาง AC. สาย สข.5057 ถนน ชป.เข้าอ่างเก็บน้ำคลองหลา- บ้านท่าหรั่ง ขนาดความกว้างผิวจราจร 6.00 เมตร ไม่มีไหล่ทาง ระยะทาง 2.180 กิโลเมตร ช่วงกิโลเมตรที่ 11+100 ถึงกิโลเมตรที่ 13+280 งบประมาณทั้งสิ้น 9,508,700 บาท ซึ่งโครงการดังกล่าวดำเนินการแล้วเสร็จเป็นไปตามมาตรฐานกรมทางหลวงชนบท สร้างความมั่นใจและความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน โดยมีนายสมพร พุทธศรี นายช่างโยธาชำนาญงาน และตัวแทนจ้างผู้รับจ้าง เป็นผู้ชี้แจงรายละเอียดโครงการให้คณะผู้ตรวจติดตามงานทราบ

26เมษา59songkha1

Comments are closed.