ขทช.สตูลตรวจความก้าวหน้าโครงการ สาย สต.3011

26เมษา59stul

เมื่อวันที่ 26 เมษายน 2559 นายโกศล กาญจโนภาส ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงชนบทสตูล พร้อมด้วยกรรมการตรวจติดตาม ได้เข้าตรวจความก้าวหน้างานปรับปรุงโครงสร้างระบายน้ำ สายสต.3011 แยกทางหลวงหมายเลข 416 – น้ำตกวังสายทอง – น้ำตกวังสายธาร อำเภอทุ่งหว้า และอำเภอละงู จังหวัดสตูล จำนวน 1 แห่ง งบประมาณก่อสร้าง 2,453,000 บาท ปีงบประมาณ 2559 ซึ่งโครงการดังกล่าวดำเนินการแล้วเสร็จตามระยะเวลาที่กำหนด โดยมีนายวิมุติ จันทมาลาพฤกษ์ ช่างควบคุมงาน ชี้แจงรายละเอียดผลการดำเนินงานให้คณะกรรมการรับทราบ

26เมษา59stul1

Comments are closed.