ขทช.สตูล ตรวจความก้าวหน้าโครงการ สาย สต.3014

18เมษา59stul

เมื่อวันที่ 18 เมษายน 2559 นายโกศล กาญจโนภาส ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงชนบทสตูล พร้อมด้วยคณะกรรมการตรวจติดตามงานเข้าตรวจความก้าวหน้าโครงการงานซ่อมฟื้นฟูทางหลวงชนบทอันเนื่องมาจากเหตุภัยพิบัติ สายสต.3014 แยกทางหลวงหมายเลข 416 – ถ้ำเจ็ดคต อำเภอละงู และอำเภอมะนัง จังหวัดสตูล รวมระยะทางก่อสร้าง 2.260 กิโลเมตร ช่วงกิโลเมตรที่ 0+000 – 20260 งบประมาณ 12,000,000 บาท ปีงบประมาณ 2559 โดยมีนายวิมุติ จันทมาลาพฤกษ์ ช่างควบคุมงาน เป็นผู้สรุปชี้แจงรายละเอียดผลการก่อสร้างให้คณะกรรมการรับทราบ

18เมษา59stul1

Comments are closed.