FAQ

1สามารถใช้งานผ่านคอมพิวเตอร์ได้ไหม
สามารถเข้าได้จากหน้าเว็บไซค์ หรือ คลิกที่นี่ (แนะนำให้ใช้ Browser IE, Firefox)
2การเข้าใช้งานระบบว่าผ่าน Browser ต้องเข้าไปที่ url ไหน
สามารถเข้าได้จากหน้าเว็บไซค์ หรือ คลิกที่นี่ (แนะนำให้ใช้ Browser IE, Firefox)
3Download Application บนมือถือใช้เครื่องส่วนตัวได้ไหม
เบิ้องต้นยังไม่สามารถ Download ด้วยตนเองได้ ต้องใช้เครื่องจากทางกรมฯ แจกให้เท่านั้น แต่เพื่อความ สะดวกจะแนะนำให้ใช้งานผ่าน Browser แทน
4ค้นหาข้อมูลไม่เจอ(ผ่าน Browser)
4.1 ดูตรง Tab ข้อมูลไม่มีพิกัด เนื่องจากข้อมูลตั้งต้นมาจากข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างไม่มีพิกัดมาให้ จึงต้องเลือก Tab ข้อมูลไม่มีพิกัดถึงจะเจอ
4.2 หากไม่เจอในข้อมูลไม่มีพิกัด ให้ขอ Username และ Password เพื่อทำการเช็คข้อมูลโดยมีขั้นตอนดังนี้

– เปิดไฟล์เพื่อเช็ค Username และ Password และชื่อโครงการ
– ใช้ User ของ admin ทำการตรวจสอบข้อมูลว่าเจอโครงการหรือไม่
– หากเจอข้อมูล ให้ทำการตรวจสอบข้อมูลจากไฟล์ข้อมูลพิกัดและทำการเช็คว่าข้อมูลตรงกับระบบหรือไม่ หากไม่ตรง ให้นำค่า มาใส่ และทำการ"บันทึก”
5ไม่ทราบวิธีการใช้งานระบบ
สามารถเข้าเว็บไซค์และทำการ Download คู่มือการใช้งานระบบได้จากหน้าเว็บไซต์ หรือ คลิกที่นี่
6ทำการ update application ระบบแจ้งให้ใส่ Activate Key
ให้ทำการกดปุ่ม Retrieve Key จากนั้น Application จะสามารถใช้งานได้
7ทำการ login application บนมือถือ ระบบแจ้งว่า Activate Key
7.1 ทาง Hot line จะขอ User ผู้ใช้งาน
7.2 จากนั้น แนะนำให้ทำการลบ application ซึ่งทางเราจะส่งวิธีการ Update ให้ผู้ใช้งาน
7.3 จากนั้นทางเราจะส่ง Activate Key ให้อีกครั้ง เพื่อให้ผู้ใช้งานกรอก
8ไม่มี application บนมือที่กรมแจก
8.1 ทาง Hot line จะขอเบอร์โทรเครื่องมือถือที่ผู้ใช้งานได้รับ
8.3 จากนั้นเช็คไฟล์มือถือ โดยค้นหาจากเบอร์โทรเครื่องมือถือที่ผู้ใช้งาน จากนั้นส่ง Activate Key ให้อีกครั้ง
9วิธีการ update application
แจ้งที่ E-mail หรือดูวิธีการ Update จาก “คู่มือการ Update Browser ในมือถือ” คลิกที่นี่ และเข้าสู่เว็บ ไซค์เพื่อทำการ Update คลิกที่นี่
10ใช้งานผ่าน Browser แผนที่ไม่ขึ้น
1.แนะนำให้ใช้ Browser Internet Explorer , Firefox
2.ต้องทำการ Install Microsoft Silverlight ที่อยู่หน้าระบบเมื่อ Install เรียบร้อยแล้วออกจากระบบก่อน และทำการเข้าใหม่อีกครั้ง
11การ Upload รูปภาพบนมือถือ ระบบจำกัดขนาดหรือไม่
ระบบจะทำการ resize ให้โดยอัตโนมัติ
12ค่าพิกัดผิด
สามารถทำการเปลี่ยนแปลงค่าพิกัดที่ถูกต้องได้เลยจากนั้นกดบันทึกข้อมูล
13แผ่นพับในระบบไม่เหมือนกับที่ใช้งาน
เนื่องจากปัจจุบันมีการเปลี่ยนแผ่นพับตัวใหม่ โดยสามารถเข้าไป Download แผ่นพับตัวใหม่ได้ที่ http://drp_training.drr.go.th/th/node/542
14ผู้คุมงานใช้ account ที่ขึ้นต้นด้วย drr ตามด้วย xxx
เนื่องจาก Account นี้เป็น Account ตัวเก่า ให้สอบถามไปยังหัวหน้าสำนักที่ท่านสังกัดอยู่เพื่อขอ account ตัวใหม่ โดยตัวใหม่จะขึ้นต้นด้วย project ตามด้วย xxx
15Account สำหรับผู้บริหารเข้าไปในหน้า Input เห็นฟอร์มไม่ครบ
Account สำหรับผู้บริหารเมื่อเข้าไปในหน้า Input จะเห็นเฉพาะแบบฟอร์มที่ผู้คุมงานกรอกเข้ามาเท่านั้น
16ผู้คุมงานทำการ login ระบบแจ้งว่า รหัสไม่ถูกต้อง
เนื่องจากผู้คุมงานอาจจะใส่รหัสผิดเกิด 3 ครั้งเลยทำให้ระบบล็อค ซึ่งผู้คุมงานสามารถส่งอีเมล์และแจ้งปัญหา มาได้ที่ lbisdrr.helpdesk@gmail.com ทีมงานจะทำปลดล็อคและแจ้งอีเมล์กลับไปทางท่าน
17ไม่ทราบวิธีการกรอกฟอร์มที่ 7 ในแผนการดำเนินโครงการ
การกรอกฟอร์มที่ 7 ในแผนการดำเนินโครงการ
ตัวอย่าง การดำเนินโครงการทั้งหมดมี 3 เดือน = 100 %
เดือนที่ 1 สิงหาคม ใส่แผน 8.40%
จากนั้นเลือกกิจกรรมที่วางแพลนไว้ทำในเดือนที่ 1 ว่าจะทำกิจกรรมใดบ้างโดยรวมกันทุกกิจกรรมให้ได้เท่ากับ 8.40%
หรือหากกิจกรรมใดไม่ได้ทำให้ใส่เลข 0 (จำเป็นต้องใส่เลข 0)
เดือนที่ 2 กันยายน ใส่แผน 24.11%
จากนั้นเลือกกิจกรรมที่วางแพลนไว้ทำในเดือนที่ 1 ว่าจะทำกิจกรรมใดบ้างโดยรวมกันทุกกิจกรรมให้ได้เท่ากับ 24.11%
หรือหากกิจกรรมใดไม่ได้ทำให้ใส่เลข 0 (จำเป็นต้องใส่เลข 0) เดือนที่ 3 ตุลาคม ใส่แผน 67.49%
จากนั้นเลือกกิจกรรมที่วางแพลนไว้ทำในเดือนที่ 1 ว่าจะทำกินกรรมใดบ้างโดยรวมกันทุกกิจกรรมให้ได้เท่ากับ 67.49%
หรือหากกิจกรรมใดไม่ได้ทำให้ใส่เลข 0 (จำเป็นต้องใส่เลข 0)