10/05/2016
10พค59prachum

รทช.มานพ ประชุมตรวจติดตามโครงการเงินกู้เพื่อการพัฒนาระบบบริหาร

เมื่อวันที่ 10 พฤษภาคม 2559 นายมานพ สุสิงห์ รองอธิบดีกรมทางหลวงชนบท เป็นประธานการประชุมตรวจติดตามโครงการเงินกู้เพื่อการพัฒนาระบบบริหารจัดการทรัพยากรน้ำและระบบขนส่งทางถนน (ระยะเร่งด่วน) ณ ห้องประชุม 4 ชั้น 3 อาคาร 1 กรมทางหลวงชนบท
04/05/2016
4พค59stul

ขทช.สตูลตรวจความก้าวหน้าโครงการ สายสต.5044

เมื่อวันที่ 4 พฤษภาคม 2559 นายโกศล กาญจนโนภาส ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงชนบทสตูล พร้อมด้วยคณะกรรมการตรวจติดตามงาน เข้าตรวจความก้าวหน้าโครงบูรณะผิวทางลาดยาง สายสต.5044 แยกทางหลวงชนบท สต.3007 – บ้านปาล์ม7 อำเภอละงูและอำเภอมะนัง จังหวัดสตูล ระยะทาง 1.375 กิโลเมตร ช่วงกิโลเมตรที่ 13+050 ถึงกิโลเมตรที่ 14+425 งบประมาณ 9,505,000 บาท […]
27/04/2016
27เมษา59kanjana

ขทช.กาญจนบุรีตรวจรับงาน สายกจ.3096 แยกทางหลวงหมายเลข 323 – บ้านองครักษ์

เมื่อวันที่ 27 เมษายน 2559 นายอะนันธ์ ทองเสนอ ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงชนบทกาญจนบุรี เป็นประธานตรวจการจ้างการซ่อมผิวทาง AC และปรับปรุงโครงสร้างชั้นพื้นทางโดยวิธี Pavement In – Place Recycling สาย กจ.3096 แยกทางหลวงหมายเลข 323 – บ้านองครักษ์ อำเภอท่ามะกา จังหวัดกาญจนบุรี พร้อมด้วยคณะกรรมการ ทำหน้าที่ตรวจติดตามงานก่อนส่งมอบงาน เพื่อความถูกต้องและเป็นไปตามมาตรฐานของกรมทางหลวงชนบท
27/04/2016
27เมษา59songkha

ขทช.สงขลา ลงพื้นที่ตรวจติดตามงานยกระดับสาย สข.2039 บ.วังปริง

เมื่อวันที่ 27 เมษายน 2559 นายวิชัย ภู่สกุลขจร ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงชนบทสงขลา พร้อมด้วยนายพีรวัส ยันตรกิต ผู้อำนวยการส่วนปฏิบัติการ นายอำนวย สุขเกษม ผู้อำนวยการกลุ่มวิชาการ นายมงคล มุณีรัตน์ ผู้อำนวยการหมวดบำรุงทางหลวงชนบทนาทวี และคณะกรรมการ ลงพื้นที่เศรษฐกิจพิเศษอำเภอสะเดา เพื่อติดตามงานยกระดับมาตรฐานทางโครงการก่อสร้างถนนลาดยาง AC. สาย สข.2039 แยกทางหลวงหมายเลข 42 – บ้านวังปริง […]
26/04/2016
26เมษา59stul

ขทช.สตูลตรวจความก้าวหน้าโครงการ สาย สต.3011

เมื่อวันที่ 26 เมษายน 2559 นายโกศล กาญจโนภาส ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงชนบทสตูล พร้อมด้วยกรรมการตรวจติดตาม ได้เข้าตรวจความก้าวหน้างานปรับปรุงโครงสร้างระบายน้ำ สายสต.3011 แยกทางหลวงหมายเลข 416 – น้ำตกวังสายทอง – น้ำตกวังสายธาร อำเภอทุ่งหว้า และอำเภอละงู จังหวัดสตูล จำนวน 1 แห่ง งบประมาณก่อสร้าง 2,453,000 บาท ปีงบประมาณ […]
26/04/2016
26เมษา59prachum

รทช.มานพตรวจติดตามโครงการเงินกู้เพื่อพัฒนาระบบบริหารทรัพยากรน้ำ

เมื่อวันที่ 26 เมษายน 2559 เวลา 14.00 น. นายมานพ สุสิงห์ รองอธิบดีกรมทางหลวงชนบท เป็นประธานการประชุมตรวจติดตามความคืบหน้าโครงการเงินกู้เพื่อพัฒนาระบบบริหารจัดการทรัพยากรน้ำและระบบขนส่งทางถนน ระยะเร่งด่วน ณ ห้องประชุม 2 ชั้น 3 อาคาร 1 กรมทางหลวงชนบท
26/04/2016
26เมษา59songkha

ขทช.สงขลา ลงพื้นที่ อ.คลองหอยโข่ง ตรวจติดตามงานบูรณะผิวทาง สาย สข.5057

เมื่อวันที่ 26 เมษายน 2559 นายวิชัย ภู่สกุลขจร ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงชนบทสงขลา พร้อมด้วยนายพีรวัส ยันตรกิต ผู้อำนวยการส่วนปฏิบัติการ และนางวิจิตรา วรรณกูล ผู้อำนวยการส่วนอำนวยการ ลงพื้นที่อำเภอคลองหอยโข่ง จังหวัดสงขลา เพื่อตรวจติดตามงานโครงการบูรณะผิวทางลาดยาง AC. สาย สข.5057 ถนน ชป.เข้าอ่างเก็บน้ำคลองหลา- บ้านท่าหรั่ง ขนาดความกว้างผิวจราจร 6.00 เมตร ไม่มีไหล่ทาง […]
19/04/2016
19april59pachum

รทช.มานพตรวจติดตามโครงการเงินกู้เพื่อพัฒนาระบบบริหารทรัพยากรน้ำ

เมื่อวันที่ 19 เมษายน 2559 เวลา 14.00 น. นายมานพ สุสิงห์ รองอธิบดีกรมทางหลวงชนบท เป็นประธานการประชุมตรวจติดตามความคืบหน้า โครงการเงินกู้เพื่อพัฒนาระบบบริหารจัดการทรัพยากรน้ำและระบบขนส่งทางถนน ระยะเร่งด่วน (CBMS) ณ ห้องประชุม 2 ชั้น 12 อาคาร 1 กรมทางหลวงชนบท
18/04/2016
18เมษา59stul

ขทช.สตูล ตรวจความก้าวหน้าโครงการ สาย สต.3014

เมื่อวันที่ 18 เมษายน 2559 นายโกศล กาญจโนภาส ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงชนบทสตูล พร้อมด้วยคณะกรรมการตรวจติดตามงานเข้าตรวจความก้าวหน้าโครงการงานซ่อมฟื้นฟูทางหลวงชนบทอันเนื่องมาจากเหตุภัยพิบัติ สายสต.3014 แยกทางหลวงหมายเลข 416 – ถ้ำเจ็ดคต อำเภอละงู และอำเภอมะนัง จังหวัดสตูล รวมระยะทางก่อสร้าง 2.260 กิโลเมตร ช่วงกิโลเมตรที่ 0+000 – 20260 งบประมาณ 12,000,000 บาท […]
05/04/2016
5april59phetchabun

ขทช.เพชรบูรณ์ ตรวจรับงานซ่อมสร้างผิวทางแอสฟัลติกคอนกรีต พช.2039

เมื่อวันที่ 5 เมษายน 2559 นายยิ่งยง บุญสุริยพันธ์ ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงชนบทเพชรบูรณ์ นายวิเชียร ประกบเพ็ชร นายช่างอาวุโส พร้อมด้วยนายธวัชชัย หาญรักษ์ นายช่างโยธาชำนาญงานผู้ควบคุมงาน ลงพื้นที่ตรวจรับงานโครงการซ่อมผิวทางแอสฟัลติกคอนกรีต ถนนสาย พช.2039 แยกทางหลวงหมายเลข 21 – บ้านป่าเลา อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบูรณ์