ที่อยู่

กรมทางหลวงชนบท เลขที่ 9 ถ.พหลโยธิน
แขวงอนุสาวรีย์ เขตบางเขน กรุงเทพฯ 10220

สอบถามเพิ่มเติม

lbisdrr.helpdesk@gmail.com

Line ID lbisdrr.helpdesk

เบอร์ hot line สำหรับติดต่อ
เวลาเกิดปัญหาการใช้งานของระบบ

092-754-1105

092-754-1106

092-754-1345

092-754-1346

092-754-1307

092-754-1308

092-754-4133

092-754-4134

092-754-4150

092-754-4151